Due to the Belgian Royal Decree d.d. 27/02/2023 this is site can no longer in the possibility to any casino advertising campaigns, public endorsements, or marketing initiatives since these may violate or conflict with the aforementioned New Regulations.

We understand the potential challenges and uncertainties this temporary suspension may pose, and we assure you that it is not a reflection of any dissatisfaction from our visitors. Rather, it is a precautionary measure until we are sure how we can operate within the confines of the law and avoid any inadvertent non-compliance that may have unforeseen consequences.

Door het Belgisch Koninklijk Besluit d.d. 27/02/2023 deze site kan niet langer deelnemen aan casino-advertentiecampagnes, openbare goedkeuringen of marketinginitiatieven, aangezien deze mogelijk in strijd zijn met of in strijd zijn met de bovengenoemde nieuwe voorschriften.

We begrijpen de mogelijke uitdagingen en onzekerheden die deze tijdelijke opschorting met zich mee kan brengen, en we verzekeren u dat dit geen weerspiegeling is van enige ontevredenheid van onze bezoekers. Het is eerder een voorzorgsmaatregel totdat we er zeker van zijn hoe we binnen de grenzen van de wet kunnen opereren en onbedoelde niet-naleving kunnen voorkomen die onvoorziene gevolgen kan hebben.